ทัวร์เมืองจีน

   ท่องเที่ยวเมืองจีน เยือนแผ่นดินใหญ่ สัมผัสบรรยากาศแดนมังกร อีกทั้งหุบเขาที่ยังคงความงามตามธรรมชาติไว้ สิ่งทอและอุตสาหรรมการเกษตร...พลาดไม่ได้!! เที่ยวกำแพงเมืองจีน หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก...

  • ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน กายกรรม 5 วัน 3 คืน

    สายการบินไทย TG
    เดินทาง พ.ย 61 17,999.-
    6-10 ธ.ค. 61 18,999.-