ทัวร์ฮ่องกง

    ท่องเที่ยวฮ่องกง เมืองที่มีชื่อเสียงในการเป็นแหล่งช๊อปปิ้ง...รวมถึงมีความหลากหลายทางด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างชัดเจน ทำให้ฮ่องกงมีมนต์สเน่ห์ในการดึงดูดนักท่องเที่ยวมากมาย 
    พร้อมความสนุก!! แบบไม่มีหยุดตลอดทั้งวันไปจนถึงยามคํ่าคืน ความทรงจำแห่งเวทมนต์ ที่ทำให้นึกถึงความสุขในวัยเด็กรอท่านอยู่ที่...ฮ่องกงดิสนีย์ แลนด์