ทัวร์ญี่ปุ่น

   ท่องเที่ยว ประเทศญี่ปุ่น แดนอาทิตย์อุทัย ต้นกำเนิดดอกซากุระ พร้อมชมภูเขาไฟฟูจิ ภูเขาไฟขนาดใหญ่และสวยงามแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งเป็นสัญญาลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย ล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติอัน
งดงาม
   เดินหลบร้อนสถานที่ท่องเที่ยวถ้าไม่ไปถือว่าไปไม่ถึง...ช๊อปปิ้งย่าน ชินจูกุ ฮาราจูกุโฮไดบะ สุดฮิต!!รวมทั้งวัฒนธรรมที่แตกต่างจากบ้านเรา ทำให้ญี่ปุ่นเป็นอีกแหล่งท่องเที่ยวที่หลายคนอยากไปเยือน...